Vi skapar mening och bryter isolering!

Vi är en arbetsgemenskap för personer med psykisk ohälsa i åldern 16-64 år. Vi fokuserar på det friska och det som fungerar.

Fontänhuset Sandviken är en ideell organisation

Fontänhuset Sandviken är en ideell organisation och genom att bli medlem kan individer aktivt delta i organisationens aktiviteter. Som medlem i föreningen väljer du själv hur mycket du vill engagera dig. De uppgifter och projekt som finns att tillgå passar alla medlemmar och deltagandet baseras på individuella förmågor och dagsform.

Vi är öppna för alla som är intresserade av att bli medlemmar eller besöka oss för att lära sig mer om Fontänhuset i Sandviken. Kontakta oss gärna via telefon eller e-post, eller besök oss personligen för att upptäcka hur vi kan stödja dig på din resa mot återhämtning och välbefinnande.

Vi ser fram emot att välkomna dig till Fontänhuset i Sandviken och vara en del av din resa mot en meningsfull och självständig framtid!

Sveriges Fontänhus Riksförbund

Arbetar för att stödja de 13 befintliga fontänhusen i Sverige, och verkar för att starta nya fontänhus i landet.

Läs mera...

Clubhouse International

Clubhouse International är huvudansvarig för att sprida Fountain House-modellen internationellt. De övervakar ackreditering och utbildning av enskilda Fountain Houses, samtidigt som de samordnar granskningar av internationella riktlinjer.

Läs mera

Riktlinjer

Verksamheten vid varje enskilt fontänhus utgår ifrån internationella riktlinjer. Riktlinjerna kan betraktas som en förteckning över medlemmarnas rättigheter, samt som etiska koder för fontänhusens personal, styrelse och administration.

Läs mera

Boka besök - intresseanmälan

Ring oss eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig. Vi strävar efter att besvara alla förfrågningar inom 24 timmar på arbetsdagar.