Vi startar ett Fontänhus

Vår förhoppning är att välkomna nya medlemmar inom kort. 

Vad är ett Fontänhus?

Fontänhus är en psykosocialt arbetsinriktad verksamhet som stödjer människor som lever med psykisk ohälsa på vägen till återhämtning. Fontänhus fokuserar på att tillvarata och utveckla medlemmarnas friska sidor genom arbete och gemenskap.


Fontänhuset vänder sig till personer i åldern 16–64 år som upplever psykisk ohälsa. Exempelvis de som har eller haft kontakt med vuxenpsykiatrin, primärvården, socialpsykiatrin och de personliga ombuden i Sandvikens kommun.


Medlemmarna deltar frivilligt och bidrar efter förmåga för att bryta isolering, strukturera sin dag, arbeta med meningsfulla uppgifter, ingå i en gemenskap och stärka sin självkänsla.


Fontänhus är en internationell rörelse och det finns ca 300 fontänhus i 30 länder som arbetar enligt samma koncept. Skillnaden mellan fontänhusmodellen och de insatser som redan erbjuds individer med psykisk ohälsa är att medlemskap i huset är helt oberoende av biståndsbeslut eller utredningar, det finns ingen tidsbegränsning och huset är helt beroende av sina medlemmar för att fungera.


Fontänhusens styrka är att varje medlem kommer av fri vilja, utan remiss eller anvisning. Medlemskapet är gratis. Medlemmen kan nyttja medlemskapet så mycket eller så lite de vill och fontänhuset finns fortfarande som ett stöd när medlemmen kommer ut i arbete eller för att behålla sitt arbete.


Fontänhus kan bidra till ett sammanhållet stöd, en meningsfull tillvaro, ett socialt nätverk och på längre sikt en inträdesbiljett till arbetsmarknaden.

Fakta

  • Fontänhusmodellen är en psykosocial arbetsinriktad rehabilitering.
  • Fontänhuset vänder sig till personer i åldern 16-64 år som lever med psykisk ohälsa.
  • Det finns 300 Fontänhus i 30 länder det första startade 1948 i New York och Stockholm 1980.
  • Clubhouse International – övergripande
  • Organisation
  • Sveriges Fontänhus Riksförbund
  • 37 gemensamma riktlinjer
  • Stadgar
  • 2000 aktiva medlemmar i Sveriges 13 Fontänhus

Fontänhus Sverige

Kontakta oss

fontanhussandviken@gmail.com